Wydanie 1/2005

Różnokierunkowe spojrzenie na zespół pseudoeksfoliacji (PEX)

The Look at Pseudoexfoliation Syndrome (PEX) From Many Points of View

Małgorzata Bagniewska-Iwanier1, Janusz Czajkowski2

1Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
Ordynator: dr n. med. Ryszard Misiewicz
2Klinika Okulistyki Instytutu ?Centrum Zdrowia Matki Polki? w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: Pseudoexfoliation syndrome is an age-related disease. Genetic factor is also involved in the manifestation of PEX. Fibrillar extracellular material is produced and accumulated in many ocular and other tissues. PEX is associated with ocular and systemic ischaemia. Patients with PEX are also predisposed to glaucoma and perhaps other diseases. Glaucoma in PEX has a more serious clinical course and worse prognosis then primary open-angle glaucoma.

Keywords: pseudoexfoliation syndrome, systemic ischaemia, glaucoma, other diseases.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI