Wydanie 1/2005

Wyniki fakotrabekulektomii w obserwacji 5-letniej - doświadczenia własne

Phacoemulsification Combined with Trabeculectomy in 5 Years Observation - Own Experience

Jerzy Szaflik1,3, Iwona Liberek2,3

1Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik
2Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie
P. o. kierownik: dr n. med. Iwona Liberek
3Centrum Mikrochirurgii Oka ?Laser? w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: Aim: the aim of the study was to establish the efficiency of phacoemulsification combined with trabeculectomy in patients with cataract and glaucoma. Material and methods: 126 patients (180 eyes) with cataract and glaucoma, who were operated between 1998 and 2004 were enclosed in the study. The follow-up time ranged from 1 year to 5 years. Intraocular pressure and visual acuity were analysed. Results: Mean intarocular pressure after phacotrabeculectomy decreased from 18.9 mmHg to 13.9 mmHg. Visual acuity improvement was achieved in 88.8% of eyes. Conclusions: Phacoemulsification combined with trabeculectomy is safe and effective method of treatment in patients with coexisting cataract and glaucoma: decreases visual rehabilitation period and ensures long-term postoperative intarocular pressure control.

Keywords: phacoemulsification, trabeculectomy, cataract, glaucoma


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI