Wydanie 3/2014
str. 18

Epidemiologia zaburzeń powierzchni oka – przegląd wybranych badań klinicznych

Epidemiology of Ocular Surface Disorders – a Review of Clinical Trials

Olga Czyżewska1, Anna M. Ambroziak1,2,3, Anna Zaleska-Żmijewska1,2

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
3 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński


Summary: Ocular surface disorders are one of the most common reasons why patients are looking for ophthalmology advise. Every third patient treated by ophthalmologist report symptoms associated with dry eye. Dry eye syndrome becomes a problem of people worldwide. The article is a brief summary of current clinical research on the dissemination of ocular surface disorders in various populations of people. The article also stipulates causes and risk factors of disease occurrence and includes brief overview of its nature based on clinical division.
It is assumed, according to the estimated leading values DES affects from 5% to 35% of the worldwide population; actual data however, suggest higher values – according to that DES frequency worlwide ranges from 5.5% (over 18 millions people ) to 57.1% (and also up to 75% among soft contact lens wearers) – this disease significantly reduces quality of life.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka – ZSO, epidemiologia, czynniki ryzyka zaburzeń powierzchni oka – OSD.

Keywords: dry eye syndrome – DES, epidemiology, risk factors od ocular surface disorders – OSD.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI