Wydanie 3/2014
str. 26

Płeć, wiek i gospodarka hormonalna – czynniki ryzyka odpowiedzialne za powstanie zespołu suchego oka – czyli o tym, dlaczego młodych mężczyzn dotykają zaburzenia powierzchni oka

Sex, Age and Hormonal Function – Dry Eye Syndrome Risk Factors – About Main Causes of Ocular Surface disorders in Young Men

Renata Sołdacka1, Anna M. Ambroziak1,2, Ewa Langwińska-Wośko1,3, Piotr Skopiński1,4

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
4 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk


Summary: The dry eye syndrome is the one of the most common causes of patients` visits in ophtalmological practice. The pathogenesis of dry eye syndrome is complex and there are many risks factors. Hormones play especially important role in tear film homeostasis. The biggest influence on the ocular surface and its  disturbances have sex hormones (androgens and estrogens) and their precursors (DHEA and DHEA-S), which also affect the immune system of the eye.
The main risk factors are female sex and age. Male sex is definitely hormonally and immunologically priviledged – dry eye syndrome more seldom occurs in men than in women, and the main role play androgens and their protective effect on ocular surface. If dry eye syndrome occur atypically, e.g. in young men, one should consider following risk factors presence: administration of some medicines, hormonal distorbances (androgens deficiency, hyper /hypothryroidism), metabolic disorders (diabetes mellitus), viral infections (hepatitis virus infection, HIV), environmental factors (exposure to tobacco smoke, intensive work in front of the computer and other activities inducing reduction in blinking rate and staying in air-conditioned rooms). It is very important is to find the underlying disorder and initiate a proper treatment.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka (ZSO), dysfunkcja gruczołów meiboma, androgeny.

Keywords: dry eye syndrome (DES), meibomian gland dysfunction (MGD), androgens.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI