Wydanie 3/2014
str. 34

Zespół suchego oka w przebiegu pierwotnej postaci zespołu Sjögrena

Dry Eye Syndrome in Patients with Sjögren's Syndrome

Kamila Chybała1, Anna M. Ambroziak1,2, Wojciech Kołodziejczyk1, Justyna Izdebska1,3

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Sjögren's syndrome is a chronic autoimmune disorder of the connective tissue leading to reduction of secretory functions of salivary and lacrimal glands. The disease has two main forms: primary and secondary Sjögren's syndrome. The etiology and pathogenesis of Sjögren's syndrome are still unclear. The most frequently detected autoantibodies in patients with Sjögren's syndrome are anti-Ro and anti-La. Ocular manifestations of Sjögren's syndrome are associated with lacrimal glands destruction.
In each patient with severe form of dry eye syndrome Sjögren’s syndrome should be suspected or diagnosed. During evaluation process following tests should be perfromed such as anti-Lo, anti-Ra, RF and ANA antibodies presence. Even, when the result for anti-Ro and anti-Lo antibodies presence test results is negative, but patient has symptoms of severe dry eye syndrome and positive test results for RF and ANA antibodies, further diagnostics should be performed.
Promising possibilites give stripe tests use in diagnostics, since they can be performed quickly, easy and typically in office during visit.

Słowa kluczowe: zespół Sjögrena, przeciwciała anty-Ro, przeciwciała anty-La, zespół suchego oka, powierzchnia oka.

Keywords: Sjögren's syndrome, antibodies anti-Ro, antibodies anti-La, dry eye syndrome, ocular surface.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI