Wydanie 3/2014
str. 44

Korekcja starczowzroczności za pomocą lasera ekscymerowego

Excimer Laser for Presbyopia Correction

Iwona Jaworowska-Cieślińska1, Bartłomiej J. Kałużny2

1 Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny
2 Zakład Optometrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Kierownik: dr hab. med. Bartłomiej J. Kałużny


Summary: The process of progressive ageing of the society and growth expectations for the quality of patient’s sight and life are the reasons of incerasing interest in the development of new presbyopia treatment methods. Surgical treatment of presbyopia may affect lens, cornea and sclera. Nowadays one of the most commonly used method for presbyopia treatment is lens surgery. Intensive progress in technology in this field resulted in new, improved intraocular lens design. Cornea surgery includes corneal inlay implantation, femtolaser and excimer laser procedures. The latter are based on monovision or multifocal ablation profiles. Methods for surgical presbyopia correction, especially using excimer laser, are discussed in this paper.

Słowa kluczowe: prezbiopia, laser ekscymerowy, procedury rogówkowe.

Keywords: presbyopia, excimer laser, cornea-based procedures.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI