Wydanie 4/2014
str. 11

Nowe kierunki w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w badaniach klinicznych

New Trends in Age-related Macular Degeneration Treatment in Clinical Trials

Dorota Romaniuk1, Maria Kmera-Muszyńska1, Magdalena Ulińska1,2

1Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik


Summary: The incidence of age-related macular degeneration is still increasing and causes medical and socioeconomical problem worldwide. The introduction of anti- -VEGF agents has been a breakthrough in age-related macular degeneration treatment, however the results are still unsatisfactory. Only one-third of patients experience an improvement in visual acuity so the search for new medications and treatment methods remains necessary. In the article we present the review of new substances and therapeutic methods, currently under investigations for the treatment of neovascular as well as dry form of age-related macular degeneration.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, leczenie anty-VEGF, nowe terapie w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Keywords: age-related macular degeneration, anti-VEGF treatment, new therapies in age-related macular degeneration.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI