Wydanie 1/2015
str. 9

Starzejące się społeczeństwo polskie wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w XXI wieku

Ageing Society in Poland as a Challenge for Health Care Systems in the 21st Century

Ewa Borowiak1, Agnieszka Kotarba2, Janusz Czajkowski3

1 Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Ewa Borowiak
2 Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr n. med. Agnieszka Kotarba
3 II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz Krasomski


Summary: The aim of the study was to show a necessity to adjust medical services provided within interdisciplinary care to needs of the ageing Polish society. The process of ageing also affects eyesight. Elderly people should be encouraged to have their eyesight tested more often and treated already diagnosed dysfunctions. There is a need to include a comprehensive geriatric assessment in the standard ophthalmological care of an elderly patient. The Polish health care and social care systems should be adjusted to the needs of ageing society. A comprehensive geriatric assessment performed by an interdisciplinary team will allow to identify needs of elderly people and then satisfy them. The adjustment of the health care system contributes to greater self-reliance of the elderly, improves the quality of life of this age group, decreases the number of shortens hospitalization time and thus, generates lower costs.

Słowa kluczowe: starzenie się, całościowa ocena geriatryczna, zespół interdyscyplinarny.

Keywords: aging, comprehensive geriatric assessment, multidisciplinary team.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI