Wydanie 1/2015
str. 38

Stres oksydacyjny jako mechanizm patofizjologii starzenia się w kontekście chorób siatkówki

Oxidative Stress as a Mechanism in Pathophysiology of Aging and Concerning Retinal Diseases

Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Anna Woźniak1, Beata Flis1, Nina Augustyn2, Robert Rejdak1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach
Ordynator: lek. Czesław Augustyn


Summary: Age is one of the major risk factors among diseases which are main causes of blindness worldwide. The number of elderly people suffering from vision problems will raise with increasing life expectancy. Oxidative stress is an element of pathophysiology both in age-related macular degeneration and glaucoma. It results from imbalance between production of oxygen reactive spices during cellular respiration and their neutralization with antioxidants.

Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, starzenie się.

Keywords: oxidative stress, aging.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI