Wydanie 1/2015
str. 49

Opadanie powiek związane z wiekiem – metody korekcji chirurgicznej

Age-Related Ptosis – Surgical Correction Methods

Mariusz Kęcik1, Mateusz Kęcik2, Danuta Samolczyk-Wanyura1

1 Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
Kierownik: dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura
2 Studenckie Koło Naukowe Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały


Summary: Age-related ptosis is the most commonly caused by the involutional changes in structures elevating the eyelid. There is a loss of tension of the levator and tarsal muscles, as well as, in the aponeurosis. Most patients maintain a proper function of the levator muscle; in this group, the aim is to shorten the structures of the eyelid, either through palpebral, or conjunctival access. Other patients, with an impaired levator muscle function, require the aid of the frontalis muscle; the two muscles may be connected with the help of fascia lata, temporal fascia, tendon, or synthetic material graft.

Słowa kluczowe: opadanie powieki górnej, metody operacji.

Keywords: ptosis, surgical correction.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI