Wydanie 1/2015
str. 58

Wybrane aspekty psychologiczne i neurologiczne u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Selected Psychological and Neurological Aspects in AMD Patients

Anna Matysik-Woźniak1, Ewa Belniak2, Katarzyna Szymona-Pałkowska3, Stanisława Steuden3, Katarzyna Nowomiejska1, Tomasz Chorągiewicz1, Beata Flis1, Nina Augustyn4, Konrad Rejdak2, Robert Rejdak1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Klinika i Katedra Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
3 Katedra Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
4 Oddział Okulistyki Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach
Ordynator: lek. Czesław Augustyn


Summary: The aim of the study was to present the current state of research in the psychological sphere and the most prevalent neurological disorders occurring in patients with age-related macular degeneration. This disease is currently the most frequent cause of irreversible blindness occurring in developed countries.
Material and Methods: The authors performed extensive literature review on psychological and neurological aspects. Presented are similarities and differences in the pathogenesis of macular degeneration and neurodegenerative changes in brain, as well as the results of morphometric analyses of age-related macular degeneration patients’ brains.
Conclusions: Age-related macular degeneration is a chronic multi-factorial disease; it significantly disrupts the daily functioning of patients, exerting social impact. Co-occurring neurodegenerative processes and vascular lesions of the central nervous system can further adversely affect the patient.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, psychologia, neurologia, neurodegeneracja, zaburzenia poznawcze.

Keywords: age related macular degeneration, psychology, neurology, neurodegeneration, cognitive impairment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI