Wydanie 2/2015
str. 9

Czy istnieje profilaktyka jaskry?

Is There a Prevention of Glaucoma?

Janusz Czajkowski1, Ewa Borowiak2, Agnieszka Kotarba3

1Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób oczu
2 Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. o zdr. Ewa Borowiak
3Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr n. med. Agnieszka Kotarba


Summary: The authors present discussion on the existence and the possibility of prevention of different forms of glaucoma. They also have drawn attention to the role of selected ophthalmologic examinations for the early glaucoma diagnosis in terms of it being a social problem.

Słowa kluczowe: jaskra, profilaktyka zdrowotna, problem społeczny.

Keywords: glaucoma, preventive care, social problem.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI