Wydanie 2/2015
str. 39

Ocena zdolności diagnostycznej wybranych parametrów SOCT-RTV-ue 100 w wykrywaniu neuropatii jaskrowej. Część III. Ocena zdolności diagnostycznej badania okołotarczowej warstwy włókien nerwowych

Rating of the Diagnostic Ability of Selected Parameters SOCT-RTV-ue 100 in Detecting Glaucomatous Optic Neuropathy. Part III. Rating of the Diagnostic Ability of Retinal Nerve Fiber Layer

Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Erita Filipek2

1Poradnia Okulistyczna NZOZ Promed w Częstochowie
2Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik


Summary: he aim of the current work was to confirm the value of the optical coherence tomography method in diagnosing glaucoma. The first study group consisted of 50 eyes (26 patients) that had been diagnosed with glaucoma. The second study group consisted of 50 eyes (26 patients) that had discontinued using anti-glaucoma medications. The control group consisted of 50 healthy eyes. All of the patients were examined at nine-month intervals over a period of 27 months.
Results: The retinal nerve fiber layer parameter that is obtained using retinal nerve fiber layer is useful in diagnosing glaucoma.

Słowa kluczowe: jaskra, włókna nerwowe wokół tarczy nerwu wzrokowego (RNFL), kompleks komórek zwojowych (GCC), optyczna koherentna tomografia (OCT).

Keywords: glaucoma, retinal nerve fiber layer (RNFL), ganglion cel complex (GCC), optical coherence tomography (OCT).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI