Wydanie 2/2015
str. 57

Wykorzystanie metod klasycznych i nowoczesnych technologii w diagnostyce jaskry

The Use of Classical Methods and Modern Technologies in Glaucoma Diagnosis

Kamila Mitrosz, Dorota Raczyńska

linika Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska


Summary: The aim of this article is to present the methods used in glaucoma diagnosis and follow-up. Early glaucoma diagnosis and treatment plays the crucial role in preserving the optic nerve structure. It is based on either classical examination or up-to-date technologies. There is a wide range of modern methods allowing to diagnose glaucoma properly. A good knowledge of the usefulness of those procedures is a fundamental matter for a doctor nowadays.

Słowa kluczowe: jaskra, diagnostyka, optyczna koherentna tomografia, tonometria, badanie perymetryczne.

Keywords: glaucoma, diagnosis, optical coherent tomography, tonometry, perimetry.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI