Wydanie 2/2015
str. 62

Jednoczasowy 24-godzinny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i ciśnienia tętniczego krwi w aspekcie naczyniowych czynników ryzyka jaskry

Simultaneous 24 Hours Intraocular Pressure Measurement and Blood Pressure Measurement in Terms of Vascular Risk Factors in Glaucoma

Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Among the risk factors for glaucoma development, in addition to elevated intraocular pressure, more and more attention is paid to disturbances in the blood supply of the optic disc. This paper describes the impact of changes in the optic nerves microcirculation on the incidence and progression of glaucoma. It also explains definitions associated with ocular perfusion pressure and discusses how changes in optic perfusion pressure influence the increase in risk of glaucoma progression. Furthermore, the paper describes the benefits that may result from using simultaneous intraocular pressure measurement and blood pressure measurement in diagnosis or treatment of glaucoma.

Słowa kluczowe: jaskra, ciśnienie wewnątrzgałkowe, oczne ciśnienie perfuzji, ciśnienie tętnicze.

Keywords: glaucoma, intraocular pressure, ocular perfusion pressure, blood pressure.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI