Wydanie 2/2015
str. 65

Znaczenie badania pachymetrii w diagnostyce jaskry

The Impact of Pachymetry on Glaucoma Diagnosis

Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Katarzyna Kotela-Węgrzyn

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: It is known that intraocular pressure reading by Goldmann applanation tonometry is influenced by the central corneal thickness. Measurements are reduced if the cornea is thicker than 520 or increased if the cornea is thinner according to different correction tables and formulas. Pachymetry is important tool for the screening, diagnosis and management of glaucoma.

Słowa kluczowe: centralna grubość rogówki, tonometr aplanacyjny Goldmanna, jaskra.

Keywords: central corneal thickness, Goldmann applanation tonometry, glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI