Wydanie 2/2015
str. 84

Przydatność oceny komórek zwojowych plamki w diagnostyce jaskry i jej monitorowaniu – przegląd piśmiennictwa

Evaluation of the Usefulness of Macular Ganglion Cells in Diagnosis and Monitoring Glaucoma – Literature Review

Magdalena Pietrzyk-Rosołowska1, Erita Filipek2, Agnieszka Ptak-Szypuła1, Adam Kabiesz1

1 Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik


Summary: Glaucoma is the leading cause of irreversible vision loss vision worldwide, hence the new methods of early and more specific diagnosing and management of this disease are needed. The advances in ocular imaging techniques, especially optical coherence tomography, have enabled the assessment of retinal ganglion cells, axons and measuring the thickness of peripupillary nerve fiber layer. Since anatomically the human retina contains more than 1 million ganglion cells and 50% of the cells are concentrated within 0.5 mm of the fovea, therefore, this area has been a matter of special interest. The purpose of this paper is to review the literature on the evaluation of the structural defects in glaucoma, based on the macular ganglion cells investigation .

Słowa kluczowe: jaskra, komórki zwojowe siatkówki, optyczna koherentna tomografia.

Keywords: glaucoma, retinal ganglion cells, optical coherence tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI