Wydanie 2/2015
str. 91

Rola dysfunkcji endotelialnych oraz zaburzeń naczyniowych w patogenezie neuropatii jaskrowej

Role of Endothelial Dysfunction and Vascular Dysregulation in Glaucoma Pathogenesis

Tomasz Chorągiewicz1, Nina Augustyn2, Karolina Cegłowska1, Agnieszka Kiszka1, Monika Pawlos1, Katarzyna Nowomiejska1, Anselm G. Juenemann3, Robert Rejdak1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach
Ordynator: lek. Czesław Augustyn
3 Klinika Okulistyki w Rostocku, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anselm G. Juenemann


Summary: Endothelial dysfunction and vascular dysregulation play a role in the multifactorial pathogenesis of glaucomatous optic nerve atrophy. In additional to a genetic predisposition, a potential mechanism for the pathogenesis of endothelial dysfunction could be an additive effect of several risk factors, like dyslipidaemia, smoking, arterial hypertension, diabetes and hyperhomocysteinaemia.

Słowa kluczowe: stres oksydacyjny, dysfunkcja endotelialna, homocysteina.

Keywords: oxydative stress, endothelial dysfunction, homocystein.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI