Wydanie 2/2015
str. 94

Zaburzenia metabolizmu lipidów u chorych na jaskrę

Dysfunction of Lipids Metabolism and Glaucoma

Katarzyna Nowomiejska1, Nina Augustyn2, Karolina Cegłowska1, Agnieszka Kiszka1, Monika Pawlos1, Tomasz Chorągiewicz1, Anselm G. Juenemann3, Robert Rejdak1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego nr 4 z Przychodnią SP ZOZ w Gliwicach
Ordynator: lek. Czesław Augustyn
3 Klinika Okulistyki w Rostocku, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anselm G. Juenemann


Summary: Dyslipidaemia as a risk factor for endothelial dysfunction is associated with glaucoma and cardiovascular morbidity and mortality. This paper reviews the literature concerning the association between dyslipidaemia and glaucomatous disease and explains the possible role of dyslipidaemia for the pathogenesis and progression of glaucoma. The role of exogeneous modifiable risk factors for prevention and therapy of glaucoma and their neutralisation by changing life style like weight reduction, modifications of nutrition and physical activity are discussed.

Słowa kluczowe: jaskra, tłuszcze, dyslipidemia.

Keywords: glaucoma, lipids, dyslipidemia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI