Wydanie 3/2015
str. 19

Zastosowanie kombinacji wszczepów soczewek multifokalnych ReSTOR +2,5 i ReSTOR +3,0 – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku

Implantation of Combination of Multifocal Intraocular Lenses ReSTOR +2.5 and ReSTOR +3.0 – Literature Review and Case Report

Małgorzata Seredyka-Burduk1,2, Bartłomiej Kałużny1,2,3

1 Klinika Chorób Oczu, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
2 Zakład Optometrii, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
3 NZOZ „Oftalmika” w Bydgoszczy


Summary: The aim of the study is to present the possibilities to achieve good visual outcomes, spectacle independence and patient satisfaction after cataract extraction with multifocal lens implantation. Authors briefly describe several types of multifocal intraocular lenses, the concept of combining different technologies of multifocal lenses and make a literature review of benefits and side effects after their implantation. It seems that the combination of two diffractive multifocal intraocular lenses that only differ in design for addition power can improve vision for near and intermediate distances. The case report illustrates the usage of such a combination. Probably, it should be considered as a valid option when patients wish to reduce their dependence on spectacles following cataract surgery.

Słowa kluczowe: operacja zaćmy, soczewki wewnątrzgałkowe wieloogniskowe, niezależność od okularów, kombinacja.

Keywords: cataract surgery, multifocal intraocular lenses, spectacle independence, combination.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI