Wydanie 3/2015
str. 50

Odległe wyniki leczenia dzieci z podwichniętymi soczewkami metodą lensektomii z dojścia przez część płaską ciała rzęskowego. Część II. Analiza zmian ostrości wzroku, długości osi anatomicznej gałek ocznych i refrakcji układu optycznego

The Long Term Results Related to Children with Subluxated Lens Treatment with by Pars Plana Lensectomy. Part II. Change in Visual Acuity, Ocular Axial Length and Refraction

Dorota Barchanowska1,2, Erita Filipek1,2, Lidia Nawrocka1,2, Ewa Kraszewska1,2

1Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik


Summary: Lensectomy is a known and used method of surgical treatment in subluxated lenses in children. The method is safe and bears a small complications risk. In the presented study a statistically significant improvement in vision acuity for distance was observed; in the best correction it was mean 0.3 (0.06–0.80) in group I and mean 0.7 (0.2–1.0) in group II. The corrected visual acuity for near in group I was mean 0.9 D and in group II mean 0.75 D, respectively. The results indicate that children in group II had better visual acuity for distance and for near after a longer period from the surgery. In the presented study the mean initial refraction of the optical system of eyeballs in group I was +15.27 D (±6.27) in spherical equivalent, and the median +2.12 D cylind (-0.25 ÷ +3.25) in cylindrical analysis.The mean end refraction of the optical system in group I was +11.27 D (±5.51) in spherical equivalent, and a median +3.00 D cylinder (+2.12 ÷ +3.12) in cylindrical analysis. The mean initial refraction of the optical system of eyeballs in group II was +5.25 D (±11.19) in spherical equivalent, and a median +1.31 D cylinder. Hypermetropia +11.00 D (±3.77) was also observed in spherical equivalent and in cylindrical analysis +1.0 D cylinder (+0.75 ÷ +1.25). The mean initial refraction of the optical system of eyeballs in control group III was -4.58 D (±6.06) in spherical equivalent, and a median +2.75 D cylinder (-1.25 ÷ +3.0) in cylindrical analysis. The mean end refraction of the optical system -4.04 D (±6.20) in spherical equivalent, and a median -3.25 D cylinder (-7.0 ÷ -2.25) in cylindrical analysis.

Słowa kluczowe: podwichnięta soczewka, lensektomia, bezsoczewkowość, ostrość wzroku, długość osi anatomicznej gałki ocznej, refrakcja, dzieci.

Keywords: subluxated lens, lensectomy, aphakia, visual acuity, axial length of eyeballs, refraction, children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI