Wydanie 3/2015
str. 82

Leki stosowane w terapii schorzeń narządu wzroku u kobiet w ciąży – aspekty praktyczne i prawne. Część II

Medications Used in Ocular Disorders Treatment in Pregnant Women – Clinical and Legal Issues. Part II

Daria Kęcik, Katarzyna Mianowska, Klaudia Półtorak, Dominika Mońdziel, Konrad Solarski, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: A pregnant woman and her unborn child are protected by law in the Criminal Law and the act of medical and dental profession. The number of pregnant women requiring glaucoma treatment is increasing systematically. The authors presented the records of Short Product Characteristics concerning drugs used to treat glaucoma and miotics.

Słowa kluczowe: ciąża, leki okulistyczne, charakterystyka produktu leczniczego (ChPL).

Keywords: pregnancy, ophthalmological medications, Short Product Characteristic (SmPC).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI