Wydanie 3/2015
str. 111

Zastosowanie soczewek silikonowo- -hydrożelowych PremiO (asmofilcon A) i Air Optix Night & Day (lotrafilcon A) jako soczewek opatrunkowych po zabiegach chirurgii refrakcyjnej

Silicone Hydrogel PremiO (asmofilcon A) and Air Optix Night & Day (lotrafilcon A) Lenses Use as Bandage Lenses After Refractive Surgery

Iwona Grabska-Liberek1,2, Justyna Izdebska2,3, Jerzy Szaflik2,4, Piotr Szymanek5, Katarzyna Szymanek4,5

1 Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek prof. nadzw. UCH
2 Centrum Mikrochirurgii Oka LASER w Warszawie
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
4 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
5ACL-Vision Specjalistyczne Ambulatorium Okulistyczne, NZOZ w Warszawie


Summary: Objective: To compare the therapeutic efficacy and tolerance of silicone hydrogel lenses PremiO (asmofilcon A) and Air Optix Night and Day (lotrafilcon A) as a bandage lenses after refractive surgery procedures.
Material and Methods: The study included 64 patients after laser correction of refractive error using MEL 80 excimer laser in both eyes. In 23 cases, surgery was performed using the LASEK method and in 41 cases, the EpiLASIK method was employed. In all cases, a sponge soaked with mitomycin C was used after the performed correction. After the procedure Air Optix Night & Day lens was applied in the right eye, and a Menicon PremiO lens was used in the left eye. The epithelial condition was examined using slit lamp and fluorescein staining at 1 and 5 days after surgery, after removing the lens. Lens tolerance by the patient was also assessed.
Results: After 24 hours, punctate corneal staining prevailed in the eyes with PremiO lens (23.8%), and significant in the eyes with the Night & Day lens (42.2%). No staining was seen in 3.2% and 6.3%, respectively. After 5 days, after removing the PremiO lens, smooth and shiny epithelium was seen in 44.4% of cases, and after removing Air Optics Night & Day lens – in 28.0%. Very good tolerance was reported by 27.0% of patients who received the Menicon PremiO lens and 20.6 of patients with Ciba Vision* Air Optix Night & Day lens.
Conclusions: The Menicon PremiO lens was better tolerated by the patients than the Ciba Vision Air Optix Night & Day lens. The epithelial condition was better after using the PremiO lens.

Słowa kluczowe: silikonowo-hydrożelowe miękkie soczewki kontaktowe, soczewki opatrunkowe, soczewki terapeutyczne.

Keywords: silicone hydrogel soft contact lenses, bandage contact lenses, therapeutic contact lenses.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI