Wydanie 2/2005

Skaningowa laserowa przepływometria dopplerowska (HRF) jako metoda oceny krążenia kapilarnego w siatkówce i na tarczy nerwu wzrokowego

Scanning Laser Doppler Flowmetry (HRF) as a Method of Retinal and Optic Nerve Head Capillary Blood Circulation Evaluation

Małgorzata Krajewska1, Krystyna Czechowicz-Janicka2, Jaromir T. Wasyluk1, Barbara Terelak-Borys1, Iwona Grabska-Liberek1

1Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
P. o. kierownik: dr n. med. Iwona Grabska-Liberek
2Centrum Leczenia Jaskry i Chorób Oka w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krystyna Czechowicz-Janicka


Summary: Scanning Laser Doppler Flowmetry is a non-invasive diagnostic method used to evaluate and imaging retinal and optic nerve head blood perfusion. This method utilizes both laser-Doppler phenomenon and laser confocal optical scanning. It allows to obtain two dimensional retinal microperfusion maps and helps to evaluate blood circulation in the predefined fundus area, measuring velocity, volume and flow in capillaries in arbitral units. It may be applied in microperfusion evaluation in glaucoma, diabetic retinopathy, AMD and other retinal diseases with altered blood circulation (e. g. CRV or CRA occlusion) as well as in surgicial procedures (e. g. trabeculectomy) or medications influencing retinal blood flow.

Keywords: Scanning Laser Doppler flowmetry, Heidelberg Retina Flowmeter, ocular blood flow, glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI