Wydanie 2/2005

Ocena wpływu centralnej grubości rogówki na wzajemną zgodność parametrów warstwy włókien nerwowych siatkówki, badanych za pomocą różnych skaningowych polarymetrów laserowych u pacjentów z wczesną jaskrą i nadciśnieniem ocznym

Evaluation of the Central Corneal Thickness Influence on the Retinal Nerve Fiber Layer Parameters Compliance Measured with Different Scanning Laser Polarimeters in Patients with Early Glaucoma and Ocular Hypertension

Jaromir T. Wasyluk1,2, Krystyna Czechowicz-Janicka2, Iwona Grabska-Liberek1, Małgorzata Krajewska 1,2

1Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
P. o. kierownik: dr n. med. Iwona Grabska-Liberek
2Centrum Leczenia Jaskry i Chorób Oka w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krystyna Czechowicz-Janicka


Summary: Scanning laser polarimetry (SLP) is an advanced early glaucoma diagnostic test. The principle of this exam is measurement of retinal nerve fiber layer (RNFL) using the polarimetric phenomenon of laser light birefringerence in some optical media, RNFL in this case. We have evaluated the influence of corneal thickness ? also the strongly birefringerent structure ? on the measured parameters in the group of early glaucomatous and ocular hypertensive eyes. We compared the results obtained with two different SLP devices ? GDx VCC and GDx FCC.

Słowa kluczowe: jaskra, nadciśnienie oczne, skaningowa polarymetria laserowa, centralna grubość rogówki.


glaucoma, ocular hypertension, scanning laser polarimetry, central corneal thickness.

powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI