Wydanie 4/2015
str. 54

Podłoże genetyczne zespołu Wagnera

Genetic Linkage of Wagner Syndrome

Monika Sapuła, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Wagner Syndrome is a rare autosomal dominant disease. Genetic linkage was observed in versican (VCAN), which is a part of an extracellular matrix. Disease only affects eyes. It causes vitreous degenerations. Additionally myopia, cataract, nyctalopia, glaucoma were observed.

Słowa kluczowe: zespół Wagnera, wersykan (VCAN), optycznie puste ciało szkliste, odwarstwienie siatkówki, zespół Sticklera.

Keywords: Wagner Syndrome, versican (VCAN), empty vitreous, retinal detachment, Stickler syndrome.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI