Wydanie 4/2015
str. 71

Obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego w przebiegu celiakii – opis przypadku

Bilateral Papilloedema in the Course of Celiac Disease – Case Report

Anna M. Przybylak-Małek1,2*, Agnieszka Łukaszewska-Smyk1, Joanna Stachura1, Grażyna Malukiewicz1, Bartosz Sikorski1, Magdalena Pol1

1Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz
2 Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
Kierownik: dr n. med. Andrzej Mierzejewski
* 1od 15.11.2013 r. do 31.12.2014r., 2od 01.01.2015 r.


Summary: The paper presents a case of 20-year-old woman treated for bilateral optic disc edema. Based on the survey the most common causes of the disease were excluded. The diagnostics had to be extended to research in the field of gastroenterology and required the cooperation of specialists in this field due to variations in the results of laboratory. Based on the survey, it was found that the cause of optic disc edema was celiac disease. After excluding gluten from the diet ophthalmologic symptoms began to subside. Trying to incorporate small amounts of gluten resulted in their relapse. After consulting gastroenterological strict gluten-free diet was included again, whereby the symptoms disappeared. Cooperation between gastroenterologist and an ophthalmologist in the treatment of patient enabled effective treatment – lasting relief of edema of the optic nerves discs.

Słowa kluczowe: obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, celiakia, dieta bezglutenowa.

Keywords: papilloedema, celiac disease, gluten-free diet.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI