Wydanie 4/2015
str. 75

Soczewki kontaktowe jako nośnik leków

Contact Lenses as Drug Delivery System

Emilia Rębała1, Anna M. Ambroziak1,2, Justyna Izdebska1,3, Piotr Skopiński1,4

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
4Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk


Summary: he objective of this paper is to present ocular diseases treatment with contact lenses as drug delivery system. Contact lenses use for ocular drug delivery was proposed in several diseases like glaucoma, ocular infections, dry eye syndrome, corneal injuries, corneal neovascularization and allergic conjunctivitis. Studies provide promising effects of the use of contact lenses as a carrier of drugs.

Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe, dostarczanie leków, choroby oczu.

Keywords: contact lenses, drug delivery, ocular disease.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI