Wydanie specjalne grudzień 2015
str. 16

Wpływ preparatów zawierających metronidazol, tlenek rtęci i olejki eteryczne na przeżywalność nużeńców w warunkach in vitro

Effect of Metronidazol, Mercury Oxide and Essentials Oils on the in vitro Survivability of Demodex Mites

Aleksandra Sędzikowska1, Maciej Osęka2, Barbara Grytner-Zięcina1, Beata Roman3, Emilia Jaremko3

1 Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Barbara Grytner-Zięcina
2 Ofta Sp. z o.o., Warszawa
3 Verco Sp. z o.o., Warszawa


Summary: Demodex Demodex belong to the smallest mites: the average length of adults is 250 μm. Up to now, two Demodex species have been described, which are specific for humans: Demodex folliculorum and Demodex brevis. A medical condition caused by presence of Demodex is called demodicosis. Gao et al. in 2005 reported good effects of tea tree oil on Demodex sp. in the in vitro and in vivo settings. Aim of this study was to check survivability of Demodex mites in various substances. Tests were made with the use of the most common substances used in demodicosis treatment, i.e. metronidazole and mercury oxide. The effects of essential oils from tea tree, sea buckthorn, aloe, salvia, peppermint, camphor tree, fennel, eucalyptus, and lavender were tested as well. For controls, Demodex were placed in saline. The mean survival time of Demodex was 64 hours for metronidazole, and 46 hours – for 2.5% mercury oxide. Much better results were obtained with 50% tea tree oil (7 minutes), peppermint oil (11 minutes) and salvia oil (7 minutes).

Słowa kluczowe: Demodex, olejki eteryczne.

Keywords: Demodex, essential oils.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI