Wydanie 4/2016
str. 20 - 21

Pourazowe uszkodzenie nerwu odwodzącego

Posttraumatic Abducens Nerve Injury

Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Beata Urban

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: Sixth nerve palsy may occur as a result of elevated intracranial pressure, neoplasm or trauma. Management is symptomatic disorder include occlusion with an eye pad may be used if diplopia is significant. In young children alternate day occlusion of each eye will help prevent amblyopia. Most cases improve within three months and many resolve by six months. Residual palsy at six months is likely to be permanent and surgical treatment may be needed. The authors present a case of a 15-year old boy after cranial trauma, who was operated due to sixth nerve palsy.

Słowa kluczowe: nerw odwodzący, uraz głowy, porażenie nerwu okoruchowego, leczenie operacyjne.

Keywords: abducens nerve, head injury, oculomotor palsy, surgical treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI