Wydanie 4/2016
str. 39 - 45

Ocena retrospektywna wpływu zabiegu tylnego wzmocnienia twardówki – skleroplastyki – na spowolnienie postępującej krótkowzroczności u dzieci

A Retrospective Assessment of Posterior Scleral Reinforcement on Slowing Down Myopia Progression in Children

Ewa Kraszewska 1 , Erita Filipek 1,2 , Maria Formińska-Kapuścik 3 , Lidia Nawrocka 3

1 Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek
3 Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Summary: Objective: The aim of the study was retrospective evaluation of influence on slowing down myopia progression by vertical posterior scleral reinforcement of the eye bulb – scleroplasty, in children.
Material and methods:The study included 370 patients who underwent scleroplasty (202 girls and 168 boys) and 87 patients in control group (46 girls and 41 boys) with myopia. The age of patients in scleroplasty group mean age was 10.45 years. The age of patients in control group mean age was 10.84 years. All patients underwent ophthalmologic examination and visual acuity, refractive error and axial length of eyeball were measured. To scleroplasty group were encountered children who underwent posterior scleral reinforcement from year 2000 to 2004 in Children Clinic of Ophthalmology, Katowice. To control group were encountered children who underwent scleroplasty in fellow eye – the eye that was not operated on was encountered. The study period in scleroplasty group was from one year to 15 years, mean 4.53 years. The study period in control group was from one year to 13 years, mean 3.84 years. The study evaluated results before scleroplasty in scleroplasty group and by the first examination in control group and after the time of observation in both groups.
Results: In scleroplasty group there was statistically significant improvement in visual acuity. In control group there was no statistically significant improvement in visual acuity. In both groups the refraction error of the eye was changed, but more statistically significant myopic change of the eye refraction error was in control group. In both groups there was eyeball axial length increase. During the observation period complications were reported in 0.8% of 607 audited scleroplasty – in the 14 months to 12 years after surgery, which considering the interval – the procedure could not be the direct cause of illness.
Conclusions: There was visual acuity improvement in scleroplasty group. There was stabilization of eye refraction error in scleroplasty group. Scleroplasty is a safe procedure.

Słowa kluczowe: skleroplastyka, wzmocnienie tylnego bieguna, krótkowzroczność, ostrość wzroku, refrakcja układu optycznego oka, długość osi anatomicznej gałki ocznej, bezpieczeństwo metody.

Keywords: scleroplasty, posterior scleral reinforcement, myopia, visual acuity, refractive error, axial length of eyeball, safety methods.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI