Wydanie 4/2016
str. 77 - 79

Nawrotowy wrzód rogówki u dziecka leczony naszyciem błony owodniowej

Recurrent Corneal Ulcer in Child Treated with Amniotic Membrane Transplantation

Anna Bryl 1 , Beata Chrzanowska-Grenda 2 , Alina Bakunowicz-Łazarczyk 2 , Danuta Sielicka 2 , Małgorzata Mrugacz 1,2

1 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Narządu Wzroku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: Keratitis, both in children and in adults is a serious condition, because of the possible complications development. Postinflammatory opacities and secondary corneal vascularization are frequent and can significantly impair vision. In severe cases, corneal thinning and perforation can occure, which may lead to endophthalmitis. In our paper, the authors wanted to provide a description of the disease course and treatment of a child with severe, recurrent keratitis, complicated with corneal perforation, in which the treatment involved pharmacological therapy as well as the amniotic membrane transplantation.

Słowa kluczowe: rogówka, wrzód rogówki, błona owodniowa, leczenie, dziecko.

Keywords: cornea, corneal ulcer, amniotic membrane, treatment, child.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI