Wydanie specjalne wrzesień 2016
str. 5 - 9

Wielokierunkowe działanie resweratrolu i jego korzystny potencjał terapeutyczny

Multidirectional Effect of Resveratrol and Its Beneficial Therapeutic Potential

Agnieszka Kamińska

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Summary: Resveratrol is a polyphenol of flavonoide group, of plant origin of stilben structure (3,5,4’-trihydroksystilben) with anti-oxidant, anti-anflammatory and anti-angiogenic properties. This review deals with resveratrol and its influence on circulatory system, lipid and carbohydrates metabolism, nervous system diseases and ocular diseases.

Słowa kluczowe: resweratrol, właściwości przeciwzapalne i antyangiogenne, antyoksydant.

Keywords: resveratrol, anti-inflammatory, anti-angiogenic, anti-oxidant, properties.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI