Wydanie 1/2017
str. 27 - 30

Czerniak tęczówki – diagnostyka, klasyfikacja i leczenie

Iris Melanoma – Diagnosis, Classification and Treatment

Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Markiewicz, Anna Bogdali, Joanna Kowal, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Iris melanoma is a rare malignant tumor arising from melanocytes of the iris. It is usually asymptomatic. The diagnosis is based on clinical examination of the tumor with biomicroscopy, gonioscopy and ultrabiomicroscopy. The trend today in the treatment of iris tumors is to excise it or use the radiotherapy (brachytherapy or proton beam therapy). After treatment patients should be monitored by ophthalmologists and oncologists.

Słowa kluczowe: czerniak tęczówki, ultrabiomikroskopia (UBM), gonioskopia, irydektomia, rokowanie.

Keywords: iris melanoma, ultrabiomicroscopy (UBM), gonioscopy, iridectomy, prognosis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI