Wydanie 1/2017
str. 35 - 37

Terapia protonowa nowotworów wewnątrzgałkowych

Prothon Beam Radiation of Intraocular Tumors

Anna Markiewicz 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Anna Bogdali 1,2 , Joanna Kowal 2 , Magdalena Dębicka-Kumela 1,2 , Barbara Jakubowska 2

1 Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
2 Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: The purpose of this study is a presentation of proton beam radiotherapy as a therapeutic method of intraocular tumors treamtnet, available in Poland recently. There is a historical overview, physical essentials, qualification rules, course of treatment and comparison of this method with brachytherapy.

Słowa kluczowe: radioterapia protonowa, guzy wewnątrzgałkowe, wiązka protonów (PBRT).

Keywords: proton beam therapy, intraocular tumors, proton beam radiotheraphy (PBRT).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI