Wydanie 1/2017
str. 71 - 73

Przydatność oceny stopnia ścieńczenia kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce w przebiegu pierwotnej jaskry młodzieńczej. Doniesienie wstępne

Usefulness of the Retinal Nerve Fiber Layer Thinning Evaluation in Macula Due to Primary Juvenile Glaucoma. Primary Report

Janusz Czajkowski

Instytut Oka w Warszawie


Summary: The author presents attempt to evaluate usefulness of the retinal nerve fiber layer thickness in early diagnostics of the the primary juvenile glaucoma. Thinning of this complex may precede other, currently used methods of early glaucoma diagnostics.

Słowa kluczowe: pierwotna jaskra młodzieńcza, kompleks komórek zwojowych siatkówki, optyczna koherentna tomografia.

Keywords: Primary juvenile glaucoma, ganglion cel layer and inner plexiform layer, optical coherence tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI