Wydanie 1/2017
str. 77 - 79

Sulodeksyd – rola w leczeniu zakrzepu w łożysku żylnym siatkówki

The Role of Sulodexide in Retinal Vein Occlusion Treatment

Katarzyna Michalska-Małecka 1,2 Michał Chrząszcz 2 , Anna Heinke Knudsen 2

1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: Retinal vein occlusion is the second – after diabetic retinopathy – the most frequent angiogenic cause of blindness. According to world reports it is estimated that the current population of patients with retinal vein occlusion is approximately – 0.5–5.0% of people over the age of 60 year. Due to the localization of embolism we may distinguish central retinal vein occlusion, hemiretinal vein occlusion and branch retinal vein occlusion. As stated in world reports occurrence of retinal vein occlusion is associated with hemorheological parameters of the blood. Therefore, it seems necessary to use rheological formulations, such as sulodexide. Thanks to the inhibition of factor Xa, affinity with antithrombin III and heparin cofactor II sulodexide demonstrates antithrombotic effect. It has also favourable impact on rheological parameters of the blood. Sulodexide reduces blood cytokine level as well as the level of vascular endothelial growth factor what confirm the anti-inflammatory effect of the preparation. Sulodexide also shows protective effect towards vascular endothelium. By binding to endothelium sulodexide modifies the structure and properties of the glycocalyx and thus slows the progression of atherosclerotic lesions. Studies demonstrated the safety of sulodexide. Due to the small effect on thrombin, sulodexide usage is associated with a low anticoagulant activity and thus with a negligible risk of bleeding during the treatment. It was further found that using sulodexide in patients diagnosed with branch retinal vein occlusion and secondary macular edema may improve visual acuity in those patients. The sooner the sulodexide treatment is applied after reporting blurred vision the higher the improvement of best corrected visual acuity can be obtained.

Słowa kluczowe: niedrożność naczyń żylnych siatkówki, zakrzep, sulodeksyd, glikozaminoglikany, zaburzenia reologiczne krwi.

Keywords: retinal vein occlusion, thrombus, sulodexide, glycosaminoglycans, rheological disorders of the blood.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI