Wydanie specjalne czerwiec 2017
str. 21 - 23

Leczenie chorych na nowo rozpoznaną neowaskularną postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem afliberceptem według schematu proaktywnego w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wi

Treatment with Aflibercept in Proactive Scheme in Newly Diagnosed Patients with Neovascular Age-related Macular Degeneration in the National Health Fund Drug Prescription Program – Own Experience

Dominika Romańczak

Oddział Okulistyczny Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie
Ordynator: dr n. med. Ewa Piotrowska


Summary: Purpose: The aim of the study was to evaluate the results of the proactive scheme of the anti vascular endothelial growth factor treatment with aflibercept use in patients with newly diagnosed neovascular age-related macular degeneration.
Material and methods: Eighteen patients (18 eyes) with newly diagnosed exudative neovascular age-related macular degeneration were treated with aflibercept intravitreal injections in the proactive scheme: 3 injections every 4 weeks followed by 4 injections every 2 months. The assessment of central retinal thickness and best corrected visual acuity was performed before every injection.
Results: Central retinal thickness was significantly reduced (p<0.05) in every measurement, comparing to the initial examination. Improvement in the best corrected visual acuity was observed in some patients but there was no significant change in the average visual acuity.
Conclusions: The proactive scheme of aflibercept treatment in newly diagnosed neovascular age-related macular degeneration patients significantly reduces central retinal thickness.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), terapia preparatami hamującymi czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (anty-VEGF), aflibercept, proaktywny schemat leczenia.

Keywords: age-related macular degeneration (AMD), anti vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) treatment, aflibercept, proactive scheme of treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI