Wydanie 2/2017
str. 47 - 50

Wykorzystanie testów czułości kontrastu i ostrości wzroku do badań przesiewowych sprawności układu wzrokowego

Contrast Sensitivity and Visual Acuity Test Use as A Vision Screening

Barbara Śmigielska 1,2 , Alicja Krawczyk 2 , Anna Kamińska 1,2 , Anna Zaleska-Żmijewska 1,2 , Jacek P. Szaflik 1,2 , Jerzy Szaflik 1,2

1Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Summary: Vision screening tests are necessary for early ophthalmic diseases detection. The basic vision screening test is a visual acuity test. Contrast sensitivity test is not commonly used, however it is a valuable tool to evaluate functional visual ability. Contrast sensitivity deterioration can be an early sign of such disorders as diabetes, glaucoma or neurological pathologies. Nowadays there are many different visual acuity test used for screening. Snellen charts are considered a gold standard method. Contrast sensitivity test can be performed with various charts available for children (e.g. LEA symbols) and for adults (e.g. Pelli-Robson chart). It should become a part of a standard vision test because it shows the patients’ quality of vision during everyday life and can detect some discrete ocular pathologies.

Słowa kluczowe: badania przesiewowe, czułość kontrastu, ostrość wzroku, widzenie funkcjonalne.

Keywords: vision screening, contrast sensitivity, visual acuity, functional vision.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI