Wydanie 3/2005

Wzrokowe potencjały wywołane u noworodków i małych dzieci

Visual Evoked Potentials (VEP) in Newborn and Young Children

Witold Pilecki, Małgorzata Żołyńska, Anna Błońska, Teresa Szawrowicz

Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Jagielski


Summary: Maturation changes in the visual pathway may be observed in VEP examination. The available data on the maturation changes in VEP vary a lot. The purpose of the following article is to present review of the available studies concerning visual maturation changes in VEP as well as evaluate results of our own research.

Keywords: Visual Evoked Potentials, P100 latency, maturation, newborn children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI