Wydanie 3/2005

Ocena wyników badań potencjałów wzrokowych u dzieci obarczonych przepukliną oponowo-rdzeniową

Evaluation of the Visual Evoked Potentials Results in Children with Myelomeningocele

Witold Pilecki, Anna Błońska, Małgorzata Żołyńska, Małgorzata Micał-Strąk

Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Jagielski


Summary: Visual Evoked Potentials (VEP) examinations were performed in 36 children with myelomeningocele (age range: 1-52 weeks). The flash stimulation with frequency of 1 Hz was used.
The aim of the study was to determine, whether myelomeningocele causes disturbances in the visual pathway, which can be observed with the VEP use.
Results: In 69.3% of children transmission in the visual pathway was disturbed (in 58.3% of cases it was greatly disturbed). 36.1% of the VEP results were within the normal ranges.
Our results show, that myelomeningocele may cause disturbances of the CNS function in regions with no anatomical changes.

Keywords: visual evoked potentials, myelomeningocele, P100 latency, visual pathways.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI