Wydanie 3/2005

Wpływ wieku na wynik badań potencjałów wzrokowych u dzieci z ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

Age Influence on VEP Results in Children with Meningitis

Witold Pilecki, Małgorzata Żołyńska, Anna Błońska, Teresa Szawrowicz, Anna Janocha

Katedra i Zakład Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Jagielski Katedra i Zakład Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik: prof. dr hab. med. Ludmiła Borodulin-Nadzieja


Summary: Visual evoked potentials (VEP) examinations based on the flash stimulation were conducted in 41 children with meningitis (range of age: 1-776 weeks). The results of only 14 children fall within the normal ranges (typical waveform and typical latency of P100). Remaining 27 children (65.9 per cent) showed abnormal results (totally abnormal waveform in 13 children, latency of peak P100 in 4 children, reverse polarization of the peaks in 8 children, asymmetry of responds from various parts of brain in 2 children). The oldest children were those with normal VEP results (average 186 weeks). Children, who's VEP showed the smallest change (delay of peak P100 latency) were a little younger (average age 154 weeks). However there was no statistical significance of the age difference between those two groups (p = 0.8) Group, whose VEP record revealed more disturbances consisted of much younger patients (average 63 weeks) and age difference was statistically significant. Our result may suggest, that the probability of disturbances in the visual pathway transmission is greater in cases when the meningitis affects younger children, than in cases of older children affected.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI