Wydanie 3/2005

Zaburzenie akomodacji jako przyczyna bólów głowy - doniesienie wstępne

Accommodation Disturbance as a Cause of Headaches - Preliminary Report

Lidia Puchalska-Niedbał, Teresa Baranowska-George

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. med. Danuta Karczewicz


Summary: Purpose: We have to pay attention to the accommodation dysfunction as a cause of headache in young people.
Methods: 7 patients aged 11-18 years came to the emergency unit with headache. They were examined by few ophthalmologists and neurologists without finding any cause of headache.
In all 7 patients accommodation dysfunction was found. We treated patients with Vit. B1 and exercises with -3.0D eyeglass to near distance.
Results: Headache disappeared in all patients after treatment with Vit. B1 iontophoresis.
Conclusion:
1. It is necessary to check accommodation in all patients complaining of headache.
2. Accommodative improvement is not permanent and require periodical repeating of Vit. B1 and exercises with -3.0D.

Keywords: headache, accommodation disturbances.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI