Wydanie 3/2005

Zmiany w narządzie wzroku u chorego z jamistością rdzenia (syringomielia)

Ophthalmologic Changes in Patient with Syringomyelia

Jadwiga Bernardczyk-Meller, Małgorzata Karolczak-Kulesza, Ewa Czaplicka

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. med. Krystyna Pecold


Summary: Usually in patients with syringomyelia, in visual organ, we can find Horner syndrome or nystagmus.
We present the case of 43 years old man with hypermetropia, partial optic nerve atrophy, fibriae medullaris in ophthalmoscopy. He also had scotoma in visual field test, and pathological mass with empty caves around both optic nerves.
The results of pattern visual evoked potentials (PVEP) were abnormal – reduction in amplitude and longer latency of P100.
The follow-up time is nearly 5 years. We have observed progression in visual organ pathology – hypermetropia was getting bigger, latency in PVEP became longer and diameter of optic nerve was bigger too.

Keywords: syringomyelia, optic nerve tumor, ophthalmologic changes, diagnostic.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI