Wydanie 3/2005

Wyniki operacji usunięcia zaćmy po zabiegach przeszczepienia rogówki

Results of Cataract Extraction following Keratoplasty

Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz-Timler, Agnieszka Polak, Joanna J. Napiórkowska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of the retrospective study was to assess safety of the cataract extraction surgery as well as to evaluate acquired visual acuity in cataract surgery following keratoplasty. The problem of the graft failure as a complication of that procedure was discussed as well as the endothelium and reasons of cataract occurrence after keratoplasty. The conclusion is that cataract extraction after keratoplasty is safe and effective method which allows achieving visual acuity improvement in patients.

Keywords: keratoplasty, cataract extraction, graft failure


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI