Wydanie 3/2017
str. 11 - 14

Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – przegląd piśmiennictwa

Multifocal Intraocular Lenses – Current Literature Review

Irena Topolska-Śmiałowska, Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Michał Wilczyński

Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki


Summary: Multifocal intraocular lenses are currently the most technologically advanced achievement in cataract surgery. They offer patients with cataract the chance of improvement of the vision quality restoring full visual acuity, both for distance, intermediate and for near, without any additional correction. This paper presents contemporary knowledge about using multifocal intraocular lenses.

Słowa kluczowe: wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe, zaćma, fakoemulsyfikacja.

Keywords: multifocal intraocular lenses, cataract, phacoemulsification.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI