Wydanie 3/2017
str. 15 - 19

Wybrane metody korekcji astygmatyzmu w czasie operacji fakoemulsyfikacji – przegląd piśmiennictwa

Selected Methods of Astigmatism Correction During Phacoemulsification – Literature Review

Marta P. Wiącek, Monika Modrzejewska

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, FEBO


Summary: Introduction: Extraction of an opaque lens is the only effective method of cataract treatment and is the most frequently performed ophthalmological surgery in the world. Currently, the “gold standard” in cataract surgery is phacoemulsification with implantation of a foldable intraocular lens. Development of this method shortened convalescence period and limited occurrence of postoperative complications, including surgically induced astigmatism.
Surgically induced astigmatism is the most frequent cause of dissatisfaction after cataract extraction surgery. We can divide risk factors of surgically induced astigmatism into modifiable and unmodifiable. Preoperative planning of a location and incision technique provide reduction of surgically induced astigmatism and preoperative astigmatism. The most important factor limiting surgically induced astigmatism is minimize of size of the main incision. In patient with preoperative astigmatism over 1.00 D implantation of toric intraocular lens should be considered. Femtosecond laser assisted phacoemulsification improves the surgical safety and precision but does not decrease surgically induced astigmatism.

Słowa kluczowe: astygmatyzm, fakoemulsyfikacja, astygmatyzm resztkowy, astygmatyzm indukowany operacyjnie (SIA), toryczne soczewki wewnątrzgałkowe.

Keywords: astigmatism, phacoemulsification, residual astigmatism, surgically induced astigmatism (SIA), toric intraocular lens.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI