Wydanie 3/2017
str. 37 - 39

„Jakość życia w medycynie” – definicja i metody jej oceny

„Quality of Life in Medicine” – Method Definition and it’s Evaluation

Klaudia Cierlicka 1 , Magdalena Kupis 1 , Aleksandra Paturej 1 , Piotr Maciejewicz 2 , Dorota Kopacz 2

1 Studenckie Koło Naukowe Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Maciejewicz
2 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: There is still increasing attantion paid to the measurment of the quality of life in all aspects of our life. We try to explain the definition of ”quality of life in medicine” and present some tools for evaluating it. We also present some questionaires for ophthalmic disease dependent quality of life evaluation.

Słowa kluczowe: jakość życia, funkcje wzrokowe, satysfakcja pacjentów.

Keywords: quality of life, visual function questionaire, patients satisfaction.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI