Wydanie 3/2017
str. 40 - 42

Współczesne spojrzenie na problem zaćmy u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu chorób witreoretinalnych i jej terapię

Current Views on Cataract Problem and Therapy in Patients with Vitreo-retinal Diseases

Ewelina Cisek 1,2,3,4 , Mariusz Spyra 3,4 , Agnieszka Cisek 2,3,4 , Robert Rejdak 1 , Stanisław Orkisz 3 , Jerzy Mackiewicz 5

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Katedra Nauk Morfologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz
3 Oddział Okulistyki Szpitala Specjalistycznego w Tarnobrzegu
Kierownik: dr n. med. Mariusz Spyra
4 Visum Clinic w Rzeszowie
5 Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz


Summary: Cataract and vitreoretinal diseases can often coexist. In such case, choosing a treatment method is very controversial. Considering all of the newest scientific knowledge, a combination of surgeries – vitrectomy and phacoemulsification – gain the advantage. Overall, they seem to be safer, less risky in terms of surgical- and post-surgical complications, more effective, and more comfortable for the patient. The performance of pars plana vitrectomy with patient`s lens not removed can only be considered if the patient is under 50 years of age and has no cataract symptoms. It is reasonable to perform phacovitrectomy on patients after the age of 50, due to the fact that after pars plana vitrectomy, nucleus cataract develops. Removing it is technically hard and there is a risk of post-surgical complications.

Słowa kluczowe: zaćma, witrektomia, fakoemulsyfikacja.

Keywords: cataract, vitrectomy, phacoemusification.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI