Wydanie 3/2017
str. 55 - 58

Zespół suchego oka u chorych na cukrzycę

Dry Eye Syndrome in Patients with Diabetes Mellitus

Dominika Wróbel-Dudzińska, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski


Summary: Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases that increase blood glucose levels. The morbidity in the world and Europe shows a constant upward trend. Hyperglycaemia leads to dysfunction and failure of various organs, including the eye. One of those complications is dry eye syndrome. The pathogenesis of dry eye associated with diabetes mellitus is multifactorial. The aim of this review is to present pathogenesis, clinical symptoms and possible preventive and therapeutic strategies in dry eye associated with diabetes mellitus.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka, cukrzyca, film łzowy.

Keywords: dry eye syndrome, diabetes mellitus, tear film.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI